Napisz do nas
info@entmp.org

Manuscripts

Tricki dla użytkowników Excela

excel-1771393_1920

Skróty klawiszowe w Excelu:

girl-1064658_1920Skrót Ctr + „~” wyświetla wszystkie użyte w arkuszu formuły, pomaga to w poszukiwaniu błędów.
Ctr+F – skrót do opcji Znajdź, pozwala znaleźć poszukiwane dane w arkuszach
F4 – blokada zakresu danych w funkcji, w innym przypadku każdorazowo trzeba wstawić znak „$”

Tworzenie wykresów dynamicznych

Po zaktualizowaniu danych w Excelu trzeba ponownie sformatować wykresy oraz wybrać nowy zakres danych. Excel umożliwia użycie funkcji, która pozwala zmianę wartości zgodnie z edycją danych. W zakładce Formuły> Menedżer nazw > Nowy…, dla każdych danych tworzy się oddzielną nazwę, do której przypisuje się funkcję Przesunięcie() oraz dodatkową Licz.

accounting-1928237_1920

Nazywanie zbiorów danych

Należy zaznaczyć zakres danych (jedna kolumna lub cała tabela), po czym wpisać nazwę w lewe górne pole arkusza i nacisnąć Enter. Ułatwi nam to odwoływanie się do fzakresu tabeli danych poprzez wprowadzanie jej nazwy. Wprowadzanie formuł i ich aktualizacja jest przez to łatwiejsza.

calculator-385506_1920

Sumowanie komórek z wielu arkuszy

Żeby stworzyć oddzielny arkusz, gdzie zawarte będą sumy poszczególnych komórek z kilku wierszy, należy zastosować funkcję: =SUMA(Arkusz1:Arkusz5!A4), tu pierwsza część to zakres arkuszy do sumowania, a po wykrzykniku wprowadzany jest adres komórki do zsumowania.